Špoģos Bruņotie spēki sniedz atbalstu vakcinācijas punktam

AKTUĀLI

30. aprīlī vakcinācija norisinājās Špoģu ciemā, laukumā iepretim Špoģu vidusskolai, kur plānoja savakcinēt ap 150 cilvēku.

Atbalstu vakcinācijas punktam sniedz zemessargi, organizējot iedzīvotāju plūsmu pie telts ieejas. Aizsardzības nozare palīdz arī ar mobilajiem vakcinācijas punktiem, tostarp teltīm, transportu un vakcīnu loģistiku.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš uzsver: “Visu spēku mobilizācija valstiskā līmenī, mērķtiecīgi organizēti pasākumi, valsts iestāžu un dienestu saliedētība šobrīd ir vitāli svarīga, īstenojot efektīvu sadarbību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā.  Tāpēc Nacionālie bruņotie spēki  iesaistīsies un sniegs atbalstu Veselības ministrijai un Latvijas sabiedrībai, lai atbalstītu vakcinācijas procesa sekmīgu un nepārtrauktu īstenošanu un pēc iespējas ātrāk pārvarētu vīrusa izplatību.”

4. martā Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka  Nacionālie bruņotie spēki vakcinācijas loģistikas procesu pilnībā nepārņems, bet realizēs plānu “A”, kas paredz atbalsta sniegšanu trīs iespējamos virzienos – iesaistoties ātrās reaģēšanas vienību izveidē lieltirgotavu atbalstam ar Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem un personālu, sniedzot atbalstu veselības nozarei vakcinācijas centru izveidē, nodrošinot gan ar personālu, gan ar izvēršamo infrastruktūru – teltīm, kā arī sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un civilajām ārstniecības iestādēm nodrošinot atbalstu mobilo vakcinācijas punktu izveidē.

Kopš Covid-19 vīrusa izplatības pagājušā gada pavasarī, aizsardzības nozare ir aktīvi iesaistījusies tā ierobežošanā un krīzes pārvarēšanā visā Latvijā. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs pārņēma individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu centralizēto iepirkumu veikšanu, kamēr Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti nepieciešamā loģistikas atbalsta nodrošināšanā. Vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki, tajā skaitā Zemessardze, sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas Savienības kopējās ārējās un iekšējās robežas uzraudzībā, pašvaldību policijām sabiedriskās kārtības uzraudzībā, kā arī tika sniegts atbalsts Valsts policijai mājsēdes nodrošināšanā. Tāpat svarīgs atbalsts tiek sniegts pašvaldībām un sociālās aprūpes centriem, cenšoties ierobežot Covid-19 izplatību, nodrošinot tos gan ar nepieciešamiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem, gan apsardzi un pat medicīniskā personāla iesaisti.

Daugavpils novada domes ārkārtas sēde