“Sonāte” viesojās Rīgā Ziemassvētku tirdziņā

Kultūra

Subates KN vokālais ansamblis "Sonāte" 11.decembrī viesojās Rīgā Ziemassvētku tirdziņā Doma laukumā dziedot svētku koncertā. Prieks par iespēju būt šādā sarīkojumā un motivācija nākotnes darbam. Pateicamies mūsu šoferim Vilnim Bašķim par drošu braucienu un Latvijas Nacionālajam kultūras centram par uzaicinājumu.
Gunta Okmane, Subates KN vad.

Meistarklase “Ziemassvētku garša” Medumos