Sociālā atbalsta centrā “Avots” apkuri nodrošinās ar atjaunojamajiem energoresursiem

AKTUĀLI

Ir pabeigti būvdarbi objektā “Katlu telpu atjaunošana atjaunojamo energoresursu izmantojošo iekārtu uzstādīšanai sociālā atbalsta un aprūpes centrā “Avots”. Rezultātā sociālā atbalsta aprūpes centra “Avots” siltumapgāde  pārveidota no akmens ogles uz atjaunojamiem energoresursiem jeb kokskaidu granulām.   

Katlu telpā uzstādīti divi jaunie cietā kurināmā jeb granulu katli ar jaudu 150kW. Katlu iekārtu kopējā jauda 300kW.

Visas iekārtas darbojas automatizētā režīmā. Kurināmā padeve notiek automātiski no granulu tvertnēm. Granulu uzglabāšanai ārtelpā uzstādīta metāla tvertne ar tilpumu 16m3.  

Kārstā ūdens cirkulāciju apkures sistēmā energotaupīgajā režīmā nodrošina cirkulācijas sūknis TPDE 32-320/2 Grundfos.   

Saražotās siltumenerģijas uzskaitei uzstādīts siltuma skaitītājs.

Projekta kopējas izmaksas, kas iekļauj būvdarbus, projektēšanu un būvuzraudzību sastāda 153 982 eiro.

Būvdarbus veica SIA “FAN”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Varsla”, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA “VM Komforts”.

Projekta finansējums piesaistīts atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” prasībām.

Projekts realizēts no Valsts budžeta un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Svētku ieskandināšana Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcā