Slutišķos turpinās vecticībnieku kultūras mantojuma centra izveide

AKTUĀLI

Slutišķu sādžā Naujenes pagastā tuvākajā nākotnē taps vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas. Darbi pie to izveides  uzsākti, īstenojot ERAF projektu “Rīteiropas vērtības”.

Dažādas ieceres šajā projektā tiek īstenotas jau no 2018. gada. Pēc arhitektes Ģertrūdes Rasnačes būvprojekta 2019. gadā labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”. Būvdarbus veica SIA “Latalus”. Savukārt pēc arhitekta Dzintara Bernharda (SIA “A2C) izstrādātā būvprojekta nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība. Būvdarbus veica SIA “Smart Energy”.

Šobrīd Slutišķu sādžā šī projekta ietvaros tiek restaurētas divas ēkas, kas savulaik būvētas vecticībnieku senajās tradīcijās. Abas guļbūves – dzīvojamā māja un šķūnis - ir kultūras mantojuma objekti, ko pašvaldība iegādājusies savā īpašumā ar mērķi tās atjaunot un saglabāt, lai sādžā izveidotu vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas.

Restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2” tiks ierīkots vienots ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”. Vienā no ēkām būs pieejama informācija par vecticībnieku garīgo un materiālo kultūru, tiks atjaunots telpas interjers, kura iekļausies vecticībnieku tradicionālā krāsns, dažādi sadzīves un reliģiskā kulta priekšmeti. Savukārt otrajā ēkā izvietotās ekspozīcijas mērķis būs parādīt tautas koka būvniecības prasmes un iepazīstināt ar Dienvidlatgales vecticībnieku amata prasmēm – galdnieka amatu, kā arī tradicionālo nodarbošanos lauku sētā – lopkopību.

Objektā pašlaik pabeigti visi demontāžas darbi, notiek konstrukciju atjaunošana, gandrīz pabeigta jumta skaidu seguma izbūve. Bijušajā dzīvojamā mājā tiks atjaunots pavards ar sildmūri, maizes krāsns, tiks veikti elektromontāžas darbi, ierīkota ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Ir izbūvēts artēziskais urbums un tiks labiekārtota teritorija. Saskaņā ar līgumu visi būvdarbi jāpabeidz līdz jūnijam. Būvprojektu izstrādājusi SIA “Ināras Caunītes birojs”, būvdarbus veic SIA “WARSS +”, bet būvuzraudzību -- AS Būvuzņēmums “Restaurators”.

Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība un Preiļu novada dome. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti seši valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Daugavpils novada domes daļa projektā ir 500 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022. gada 21. marts

Pasākumi Daugavpils novadā. 25.-31. marts