Skrudalienas pagastā uz ceļa uzklāj melno segumu 2,7 km garumā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā tika realizēts ceļa pārbūves projekts. Ceļa posms “Vārpene – Ezerne - Saulkalni” tika pārbūvēts degradētās teritorijas revitalizācijas projekta ietvaros.

2,7 km garā ceļa posmā tika uzstādītas caurtekas, ceļazīmes, drošības barjeras, ieklātas šķembas, iesēts zāliens, kā arī veikta dubultā virsmas apstrāde.

Būvdarbi tika iesākti 2021. gada 11. oktobrī, bet noslēgušies 2022. gada 24. augustā.

Kopējās izmaksas ir 448 277, 32 eiro, no tiem lielāko daļu sastāda aizņēmums valsts kasē (70% no summas), bet pārējo sastāda dažādi līdzfinansējuma avoti: pašvaldībām piešķirtais valsts autoceļu fonda finansējums, pašvaldības līdzekļi un pašvaldības līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Būvdarbu defekti, kas atklāsies trīs gadu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā,  būvdarbu veicējam jānovērš par saviem līdzekļiem.

Būvdarbu veicējs: CBF SIA “Binders”, būvprojekta izstrādātājs: SIA VARG industries.

Deputāti pieņem iedzīvotājus