Skrudalienas pagastā sāka darboties nometne “Manas dzimtenes pūra lāde-2”

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” organizē no š.g. 5.augusta līdz 9. augustam jaunatnes dienas nometni  “Manas dzimtenes pūra lāde-2” .

Nometni finansē Daugavpils novada dome, līdzfinansēšanu nodrošina Skrudalienas pagasta pārvalde, SIA “Artways”,  Skrudalienas pagasta bibliotēka un biedrība “Silenes stariņi”.  Projekta kopējais finansējums EUR 1526,00.

Nometnes mērķi ir veicināt Daugavpils novada jauniešu izpratni par Latgales reģiona un Daugavpils novada dabas, kultūrvides un tautas tradīcijas   bagātību, attīstot pilsoniskas apziņas un patriotisma stiprināšanu jauniešu vidū, kā arī sniegt iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbību ar pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem un citām organizācijām..

Projekta laikā 12 Daugavpils novada jauniešiem būs nodrošināta iespēja doties mācību ekspedīcijās un pārgājienos pa Daugavpils novada teritoriju, piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, sporta pasākumos, intelektuālās spēlēs, izklaidēs un idejas diskusijās. Jauniešiem būs iespēja ne tikai atpūsties un nostiprināt savu veselību, bet galvenais iegūt zināšanas, ko viņi varēs izmantot tālākajā dzīvē.

Nometnes dienas kārtība ir izveidota tā, lai jaunieši apgūtu jaunas zināšanas un jaunu pieredzi, bet, tajā pašā laikā, atpūtas.  Tāpēc nometnes aktivitātes ir sadalītas vairākos posmos: nometnes dalībnieku saliedēšanās aktivitātes mainās ar radošām darbnīcām, intelektuālās spēles ar sporta pasākumiem,  apkārtējas teritorijas  pētīšana ar lekcijām,  mācību ekskursijas ar izklaižu pasākumiem.

Piedalīšanās nometnē  dos jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes, pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīties strādāt komandā un individuāli.

Māsai Marijai Stefanai 100