Skrindu dzimtas muzejs veido izglītojošu darba burtnīcu

AKTUĀLI

Skrindu dzimtas muzejs sāk īstenot Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas Latgales kultūras programmas 2024  projektu “Muzejpedagoģiskās programmas “Skrindu dzimtas muzeja priekšmetu stāsti”  darba burtnīcas izdošana”, kas paredz sagatavot un izdot unikālu mācību līdzekli skolēniem un ikvienam citam muzeja apmeklētājam, lai palīdzētu labāk iepazīt brāļu Skrindu darba nozīmīgumu un latgaliskās kultūrvērtības Dienvidlatgalē. Projekta mērķis ir caur aktīvu līdzdarbošanos iepazīt Latgales novadam raksturīgās kultūrvērtības, pētot un analizējot Skrindu dzimtas muzeja krājumu, popularizēt Latgales kultūrvērtību savdabību, kas ir daļa no muzeja krājuma, uzsvaru liekot uz skolu jauniešu auditoriju.

Skrindu dzimtas muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem Latgales tautas kultūras un atmodas darbiniekiem - brāļiem Skrindām. Kopš muzeja atklāšanas 1996. gadā tas piesaista sabiedrības uzmanību, rada interesi par attiecīgā laika posma dažādiem notikumiem un personībām, veicina izpratni par latgaliešu tautas kultūras, sadzīves un darba tradīcijām konkrētā telpā un vidē. Muzejs ne tikai saglabā materiālo un nemateriālo kultūrmantojumu, bet arī veic pētniecisko un izglītojošo darbu. Muzejpedagoģiskās nodarbības muzejā palīdz bagātināt zināšanas par vietējā kultūras mantojuma unikalitāti.

Muzeja direktore Anna Lazdāne atzīst, ka pašlaik ir svarīgi tieši skolu jaunatnei izskaidrot Latgales kultūrmantojuma daudzveidību un palīdzēt to iepazīt. Taču vislabāk gūt zināšanas var līdzdarbojoties. Tāpēc radās doma veidot darba burtnīcu, ko varēs izmantot tieši skolu jaunatne muzeja apmeklējuma laikā. Darba burtnīca palīdzēs labāk izprast un uztvert informāciju, aktīvi iesaistīties izziņas procesā un paplašinātu zināšanas par Latgales reģiona vēsturi, kultūras mantojumu un tradīcijām.

Darba burtnīcas apjoms būs 30 lappuses, tajā tiks apkopotas muzeja krājuma priekšmetu fotogrāfijas ar aprakstiem, vēsturiski fakti par Skrindu dzimtu, kā arī uzdevumi, saistīti gan ar vēsturi, gan latgaliešu druku, piemēram, jaunieši tiks aicināti no atsevišķiem vārdiem salikt kopā brāļu Skrindu citātus, zīmēt, krāsot un veikt citus interesantus uzdevumus. Burtnīcas beigās tiks sniegti pareizie atbilžu varianti, lai katrs pats var pārbaudīt savas zināšanas.  

Darba burtnīcas tirāža būs 200 eksemplāri, tāpēc muzejs plāno izkopēt atsevišķas darba lapas, lai var iesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešu. Izzināšanas aktivitātēs varēs iesaistīties jebkurš Latgales reģiona jaunietis, kā arī pieaugušie, kuri vēlēsies papildināt savas zināšanas.

Pašlaik uzsākta materiālu atlase, skenēšana un teksta salikšana darba burtnīcas izdošanai. Tās rediģēšanā tiks iesaistīta literāte, vēsturniece un žurnāliste Laura Melne. Darba burtnīcu plānots drukāt izdevniecībā “Sava grāmata”. Projekta kopējās izmaksas ir 1800 eiro, kas ir 100% publiskais finansējums. Izdevuma prezentācija iecerēta septembrī sadarbībā ar Augšdaugavas novada skolām, kuras tiks aicinātas uz noslēguma pasākumu.

Sagatavoja Inese Minova

Piecas godalgotas vietas vieglatlētiem sacensībās “Valmieras spēlēs”