Skrindu dzimtas muzejs aicinās jaunās telpās

AKTUĀLI

Kā skaista dāvana Latgales kongresa simtgades gadā, pieminot Brāļu Skrindu devumu, Skrindu dzimtas muzejā Vabolē tika veikts iekštelpu remonts. Atjaunošanas darbu laikā veikta ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana un pieslēgšana pagasta tīklam, kas ļāva izbūvēt tualeti, atrisinot neērtības, ka darbiniekiem, tūristiem un bibliotēkas apmeklētājiem ēkā nebija pieejamas labierīcības. Tāpat izveidota kulinārā mantojuma telpa jeb virtuve,  kas ļaus nākamajā sezonā paplašināt muzeja satura piedāvājumu, piemēram, gida pavadībā vērojot kā top un praktiski piedalīties tradicionālā vietējā ēdiena – komu jeb klimpu – tapšanā. Muzeja telpas un durvis pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atjaunots apgaismojums un izveidots jaunākajām prasībām atbilstošs ugunsdrošības aprīkojums.  Muzejs vizuāli pievilcīgāks kļuvis līdz ar grīdas seguma, logu un durvju nomaiņu, pārveidotajām darba telpām un izveidoto telpu krājuma glabāšanai.

Būvdarbus veica SIA “VANPRO”. Remonta izmaksas 75 760 eiro apmērā segtas no pašvaldības budžeta.

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza stāsta, ka Skrindu dzimtas muzejs ir pagasta zīmols, tāpēc ir gandarījums, ka telpās ir veikti būtiski uzlabojumi un ir uzlabots lauku muzeja veidols. Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne sola arī pārmaiņas ekspozīcijas izkārtojumā un piedāvātajā saturā, norādot, ka ideju ir daudz, atliek vien ķerties pie to realizēšanas. A. Lazdāne atzīst, ka tūristu interese ar katru gadu palielinās un viņa cer, ka veiktais remonts vēl vairāk palielinās interesentu pieplūdumu. Jau šobrīd muzejs aktīvi piedāvā dažādas tematiskās programmas, tādas kā “Krucifiksu ceļš”, “Pie seno amatu meistariem”, “”Gaismas ceļš” u.c.

“Skrindu dzimtas muzejs tika atklāts 1996.gadā un 21 gada garumā nekādi remonti te netika veikti. Šogad ir Latgales kongresa simtgades gads un ir zināms, ka Brāļi Skrindas aktīvi piedalījās šī kongresa organizēšanā. Mēs ceram, ka arī nākamgad, Latvijas simtgades gadā, turpināsies darbi pie Skrindu dzimtas muzeja renovācijas,” akcentēja A.Pabērza, norādot, ka muzejam nākotnē ir nepieciešami ieguldījumi jumta remontā un ārējās fasādes uzlabošanā.

FOTOGALERIJA

Maļinovas pagasta lielās Ziemassvētku egles iedegšana