Skolotājai Vijai Petrovai un audzēknim Rolandam Kļavinskim piešķirs Kultūras ministrijas balvas

AKTUĀLI

Katru gadu ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē – Kultūras ministrijas apbalvojumu tiek novērtēti Latvijas bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarēs. Apbalvojuma pretendenti ir arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, kurās iegūtas godalgotas vietas.

Šogad pēc Kultūras ministrijai izglītības iestāžu iesniegto apbalvojuma pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem, balvas saņēmēju pulkā sveicam arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Rolandu Kļavinski un skolotāju Viju Petrovu.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī apbalvojuma saņēmēju sveikšana šogad nenotiks publiskā pasākumā klātienē, bet būs skatāma video formātā kopā ar Cimzes balvas laureātu godināšanu. Tiek plānots veidot video ierakstu par balvu saņēmējiem un šis video tiks publiskots 21. maijā Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļvietnē un Centra sociālo tīklu kontos.

Kultūras ministrijas piešķirtā balva ir valsts mēroga atzinums un augstākais novērtējums audzēknim un pedagogam par ieguldīto darbu un radošā darba rezultātiem.

Apsveicam skolotāju Viju Petrovu un audzēkni Rolandu Kļavinski un novēlām labus panākumus un spilgtus rezultātus valsts un starptautiskajos konkursos.

Daugavpils novada domes sēde