“Skolas soma” Daugavpilī!

Izglītība

Izmantojot  programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu, Medumu skolas skolēni apmeklēja Daugavpili. Aizraujošās ekskursijas laikā skolēni uzzināja daudz interesantu un noderīgu faktu par dzimtās vietas kultūrvēsturiskajiem  objektiem: Vienības laukumu,  Dubrovina parku, Rīgas ielu, Daugavpils Universitāti, Baznīcu kalnu, Cietoksni. Bērni labprāt iesaistījās sarunās ar ekskursijas vadītāju.

Pēc ekskursijas devāmies uz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, lai piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Senā skola".  Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar to,  kā bērni mācījās skolā XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē; papildināja zināšanās par skolu vēsturi Daugavpilī (Dinaburgā, Dvinskā), pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), kā arī iepazinās ar mācību grāmatu vēsturi, īpašu uzmanību veltot vienai no pirmajām latviešu ābecēm – Vecā Stendera sastādītajai „Bildu ābicei”.

Izmantojot muzeja krājuma mācību grāmatas, skolēni rotaļu veidā pildīja dažādus vēstures periodiem raksturīgos uzdevumus: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana, aritmētika, zīmēšana. Uzdevumu veikšanai bērni lietoja vēstures periodam atbilstošus rakstāmpiederumus: tinti, spalvaskātus, ogles. Bērni atzina, ka rakstīt ar spalvaskātu nav tik viegli, grūti panākt, lai burti būtu vienāda lieluma. Skolēni guva pozitīvas emocijas un atraisīja savu radošumu!

Aelita Kožemjakina, latviešu valodas skolotāja

Kultūras pasākumi decembrī