“Skaļās lasīšanas sacensības” pirmās kārtas norise Naujenes tautas bibliotēkā

AKTUĀLI

Nacionālā "Skaļās lasīšanas sacensība” ir lasīšanas veicināšanas kampaņa, kura Latvijā tika uzsākta 2017. gadā. Naujenes tautas bibliotēka piedalās šajā konkursā jau otro gadu. Šo kampaņu organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs ar mērķi: sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, ka arī veicināt lasītprieku. Lasīšanas sacensībās piedalās bērni vecumā no 11 līdz 12 gadiem. Tas noris 3 kārtās: vietējā (skolas/bibliotēkas) līmenī, reģionālajā un nacionālajā līmenī.

3. janvārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā norisinājās Skaļās lasīšanas sacensību pirmā kārta. Konkursa seši dalībnieki trīs minūšu laikā lasīja priekšā grāmatas fragmentu. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu dalībniekiem palīdzēja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. Bērni lasīja gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatas, gan bērnu literatūras klasiku.

Žūrija vērtēja lasītāja dikciju, lasīšanas tempu, prasmi veidot kontaktu ar klausītājiem un aizraut auditoriju. Žūrijai uzdevums nebija viegls. Dalībnieki bija ļoti nopietni sagatavojušies. Daži no viņiem šajā konkursā piedalījās jau otro gadu un ir pieredzējušas lasītājas. Dalībnieku priekšnesumi bija pārliecinoši un interesanti, tomēr žūrijai vajadzēja izvēlēties trīs labākos lasītājus.

1. vietu ieguva Olga Jukuma, 2. vietu Anna Šostaka, 3. vietu Jūlija Boliņa. Meitenes savus spēkus izmēģinās "Skaļās lasīšanas sacensību” pirmās kārtas finālā, kurš notiks Naujenes tautas bibliotēkā februāra mēnesī. Apsveicam visus konkursa dalībniekus!

Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska

Pēc vidusskolas diploma uz Vāciju