Skaļās lasīšanas sacensības Naujenes pamatskolā

Izglītība

6. martā Naujenes pamatskolas bibliotēkā tikās desmit 5. klases skolēni, lai piedalītos Skaļās lasīšanas sacensībās.

Skaļās lasīšanas konkursam piemērotu lasāmvielu sacensību dalībnieki varēja atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan izvēloties sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākušus darbus. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja skolas bibliotekāre Inga ČALENKO un 5. klases latviešu valodas skolotāja Aiva LINDE, kura koordinēja arī visu sagatavošanās procesu.

Bibliotēkā sacensību dalībnieki sēdās goda vietā un stāstīja par sevi, par grāmatas izvēles iemesliem, kā arī lasot centās emocionāli aizraut klausītājus un demonstrēt skaidru dikciju. Lasīšana tika vērtēta ar punktiem pēc noteiktiem kritērijiem. Žūrijā bija skolas direktors Pāvels BROVKINS, latviešu valodas skolotāja Inese LOCIKA un sākumskolas skolotāja Alita KOKINA.

Žūrija pēc stingri noteiktiem sacensības nolikuma vērtēšanas kritērijiem par mūsu skolas skaļās lasīšanas čempioni atzina Janu KOKINU, 2. vieta – Jūlijai BEINAROVIČAI un Kirilam PANOVSKIM, 3. vieta – Denisam ISAČENKO. Labākie skolas lasītāji pārstāvēs savu skolu nākamajā posmā, kas norisināsies Naujenes bibliotēkā.

Patiešām iedvesmojoši bija redzēt un dzirdēt, ka 5. klases skolēni ir ne tikai lasītāji, bet ir kā mākslinieki, kas ar māksliniecisko, izteiksmīgo lasījumu uzbur fantastiski aizraujošus notikumus mūsu iztēlē. Visi, kas piedalījās skolas sacensībās, ir uzvarētāji!

Novēlam Janai, Jūlijai, Kirilam un Denisam panākumus Naujenes bibliotēkas sacensībās!

Paldies skolotājai Aivai LINDEI par sacensību organizēšanu, par palīdzību un atbalstu skolēniem!

Naujenes pamatskolas skolotāja Alita Kokina

Lieldienas Bebrenē