Silenē īstenos žēlsirdības projektu “Kopā būs vieglāk!”

AKTUĀLI

Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas draudze no 1. februāra līdz 30. augustam nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” Žēlsirdības projektu konkursa ietvaros realizēs projektu “Kopā būs vieglāk!”.

Projekta mērķis ir palīdzēt grūtībās nonākušiem sirmgalvjiem un invalīdiem, sniedzot viņiem ne tikai materiālu, bet arī garīgu un emocionālu atbalstu, kas uzlabos viņu dzīves kvalitāti, garīgo un psihisko  veselību. Šim mērķiem projekta garumā tiks organizētas aktivitātes, kas palīdzēs uzlabot senioru pašsajūtu un pārvarēt atstumtību un vientulību. Maijā Silenes Romas katoļu baznīcā dievkalpojuma dalībniekiem tiks organizēts mielasts, kura laikā viņi varēs kopā lietderīgi pavadīt laiku pie balta galda, padzert gardu tēju, paklausīties dziesmas baznīcas kora izpildījumā, neformālos apstākļos parunāt ar baznīckungu par savu dzīvi. Draudzes locekļi organizēs nelielas aktivitātes, jautru loteriju un viktorīnas. Visi pasākuma dalībnieki saņems nelielus dāvinājumus. Ņemot vērā mērķauditorijas materiālās iespējas, veselības stāvokli un dzīves apstākļus, projekta gaitā projekta mērķauditorijai tiks organizēta iespēja saņemt pirts pakalpojumus. Šie pakalpojumi ļoti nepieciešami arī laukos, jo senioriem grūti organizēt tos pašu spēkiem. Par projekta finansējumu tiks sadalīts 171 ieejas talons Silenes sabiedriskās pirts apmeklējumam. Projekta dalībniekiem tiks izsniegtas 25 pakas ar individuālas higiēnas piederumiem.

Silenes Romas katoļu baznīcas draudzes locekļi ir pateicīgi nodibinājumam “CARITAS LATVIJA” par lielisku iespēju palīdzēt veciem cilvēkiem un invalīdiem atvieglot viņu ikdienu.

Diskutēja par iespējām attīstīt sociālo uzņēmējdarbību