SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

Pagastu un pilsētu ziņas

23.11.2023. noslēgti divi zemesgabala “Lapeglītes”, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, kad. Nr.44880050041, 1/4 domājamās daļas pirkuma līgumi. Pircēji – fiziskas personas, pirkuma cena katram 537,75 EUR.

VUGD īstenos informatīvo kampaņu “Izglāb dzīvību - uzstādi un regulāri pārbaudi dūmu detektoru!”