Senioru večerinka Kalupē

AKTUĀLI

26. maijā plkst. 15.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā notiks Večerinka senioriem.

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2017./2018.mācību gadam