Senioru saiets Naujenē

AKTUĀLI

19.maijā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā norisinājās senioru saiets, kur seniori prezentēja gada laikā paveikto darbu. Pasākumā piedalījās deju kolektīvs „Smaids” (kolektīva vadītāja I. Upeniece) un vokālais ansamblis „Rasa” (vadītājs S. Almakajevs), kurš izpildīja dziesmas akordeona pavadībā. Skanēja skaistas dziesmas Viktora un Nataļjas Vaļkovsku izpildījumā. Pasākumā piedalījās viesi vokālais ansamblis „Dvēsele dzied” no Daugavpils pilsētas dienas centra „Saskarsme”.

Tāpat bija iespēja apskatīt rokdarbu pulciņa izstādi, kur seniori priecēja ar skaistām atklātnēm. Izstādē dominēja Lidijas Hludņevas dekupāžas darbi. Ar sirsnīgiem vārdiem seniorus uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova un Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne. Pasākums noritēja sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā.

"Krāsas karogā" apliecināja Latgales kultūras vērtības, radošo garu un spilgto identitāti