Senioru pasākums Medumos “Ar lapkriti sadancī dodos es”

AKTUĀLI

11. oktobra pēcpusdienā Medumu Tautas nama zālē kuplā skaitā kā vietējie iedzīvotāji, tā arī viesi sanāca uz senioriem veltītu pasākumu “Ar lapkriti sadancī dodos es”.

Pasākuma galvenie viesi, Daugavpils lietuviešu biedrības “Rasa” amatiermākslas kolektīvs, pozitīvi noskaņoja visus pasākuma apmeklētājus. Kā dziesmas, tā arī dejas un stāsti iedrošināja vietējos seniorus arī pašiem dziedāt dziesmas, doties kopīgā dejā un lasīt dzeju.

Pie siltām sarunām tika novadītas dažas rudenīgas spēles, kā arī Medumu Jauniešu centra vadītāja Diāna Mikulane izskaidroja, kā var pašrocīgi izveidot lelli - amuletu.

Īpaša pateicība jāteic Daugavpils lietuviešu biedrības “Rasa” amatiermākslas kolektīvam un tā vadītājam Gintaram Andrijauskam par pozitīvi pavadīto pēcpusdienu, kas ilgi paliks atmiņā. Atsevišķs paldies par palīdzību pasākuma organizēšanā Medumu Jauniešu centra vadītājai Diānai Mikulānei un sociālajai darbiniecei Regīnai Gligorei - bez viņu palīdzības šajā pasākumā daudz kas nebūtu iespējams. Paldies Medumu pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domes par sniegto finansējumu pasākuma rīkošanai.

Ar nepacietību gaidām nākamās reizes, kad seniori sanāks tikpat kuplā un draudzīgā skaitā!

Informējam, ka papildus iemācīties veidot lelli - amuletu kopā ar Diānu Mikulani var, apmeklējot radošo darbnīcu šī gada 24. oktobrī plkst. 13.00 Medumu pagasta Jauniešu centrā.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavojusi: Elizabete Poddubnova Foto: Diāna Mikulane, Elizabete Poddubnova

Vēsturiskajā gaisotnē aizritēja sabiedriskā centra “Laucesa” 10 gadu jubileja