Senioriem aprūpi mājās nodrošinās specializēta mobilā brigāde

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē atbalstīts lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē 88 006,87 eiro apmērā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana” (“Aging in Comfort”) īstenošanai. Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās specializētās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību. Aizņēmums tiek ņemts, lai nodrošinātu mobilās brigādes specializētā transportlīdzekļa un aprīkojuma iegādi, kā arī speciālistu apmācības. Mobilā brigāde, kuras bāze atradīsies Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena”, pie sirmgalvjiem dosies ar specializēto transportlīdzekli, kurā senioriem būs pieejama dušas kabīne, veļas mazgājamā mašīna, podoloģijas krēsls un medicīniskais aprīkojums, kas ļaus izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni, svaru utml. Mobilā brigāde palīdzēs arī citos uzdevumos, ko seniors nespēs paveikt saviem spēkiem, piemēram, atnest malku, nogriezt matus vai ieskrūvēt spuldzīti. Mobilās brigādes komandā darbosies brigādes vadītājs, šoferis, medicīnas darbinieks, sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs. Pēc iepirkuma rezultātiem, mobilās brigādes specializēto transportlīdzekli nodrošinās SIA “TEHAUTO LATGALE”, savukārt mobilo brigāžu speciālistu apmācību organizē biedrība “Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs”. Projekta ietvaros notika arī mobilo brigāžu speciālistu pieredzes mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā, kā arī mobilo brigāžu darbinieku rokasgrāmatas izstrāde. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts aptver bijušos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonus. Plānots, ka ar mobilo brigāžu palīdzību pierobežas teritorijā mājas aprūpe tiks nodrošināta līdz 1300 senioriem, kurus aprūpēs 40 mobilo brigāžu speciālisti. No tiem, vairāk kā 100 klienti ir Daugavpils novada teritorijā dzīvojošie vecie, vientuļie un slimie seniori. Jāatzīmē, ka līdzīgas mobilās brigādes jau darbojas citās Latvijas pašvaldībās, īpaši tās nepieciešamas attālos lauku reģionos. Kopējās projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (“Aging in Comfort” izmaksas ir 449 029,21 EUR, kuras sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%), valsts (5%) un pašvaldību (10%) līdzfinansējums. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR. Vadošais projekta partneris ir biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu Attēlā - Mobilās brigādes bāze atradīsies Daudzfunkcionālajā centrā "Skrudaliena". 

Izglītības īstenošanas vietā Višķi norit lauksaimniecības programmas akreditācija