Seminārs “Pašvaldību prezentējošu norišu specifika, iestādes un vadītāja tēls”

AKTUĀLI

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” Dobeles ielā 30, Daugavpilī 2017.gada 21.martā plkst.12.00- 16.00  tiks organizēts seminārs “Pašvaldību prezentējošu norišu specifika, iestādes un vadītāja tēls".

Programmā:
* Pašvaldību prezentējošas norises sabiedrībā, tai skaitā oficiāli un kultūras pasākumi - kāda loma tajās pašvaldības simbolikai, vietējam protokolam, etiķetei.
* Iestādes vadītāja loma pašvaldības un savas iestādes tēla veidošanā - runa, stāja, rīcība, etiķete.
* Tiešā un virtuālā saskarsme kā tēla papildinātājs vai maldinātājs.
* Telpas, laika un norises vienība.
* Notikuma fiksācija foto, video - iestādes vizītkarte

Semināru vadīs režisore, drāmas pedagoģe, Siguldas Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Inga Krišāne.

Uz semināru aicināti kultūras namu, bibliotēku, muzeju darbinieki, kā arī citi pašvaldības speciālisti. Daugavpils novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem seminārs bezmaksas, pārējiem- 16,- EUR

Iepriekšēja pieteikšanās (e-pasts: terezija.ubele@dnkp.lv, tālr. 654 35512, 28379611) līdz 17.martam obligāta!

Terēzija Ūbele,
Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa”
Mācību un informācijas centra vadītāja
654 35512, 28379611

 

Zaļā pēcpusdiena Maļinovas pagasta bibliotēkā