Seminārs “Ideālā klase” Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolotājiem

Izglītība

"Klase jau arī ir tas, ko mums jāiedibina – visus kopā un atsevišķi, lai par mums saka: tie ir labas klases." (I. Ziedonis)

6. decembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās aizraujošs, radošs un izzinošs seminārs “Ideālā klase. Mēs, Ziedonis, vērtības” izglītības iestāžu skolotājiem.

Semināru vadīja “Ziedoņa klases” radošās un enerģiskās pārstāves Elizabete Pavlovska un Žanete Grende. Seminārs norisinājās divās daļās: pirmajā dalībnieki izzināja un salīdzināja dažādo paaudžu raksturīgākās pazīmes, par kurām katrs varēja aizdomāties un tās projicēt uz sevi un savu ikdienu; savukārt otrajā daļā dalībnieki darbojās praktiski pāros un grupās, izmēģinot dažādas metodes sevis un kolektīva izzināšanai, lai veiksmīgāk varētu strādāt komandā, izprotot dažādu paaudžu pārstāvju īpašības.

Dalībnieki kopā ar vadītājiem apstiprināja atziņu, ka Skolotājs ir personība. Skolotāji atklāja ne tikai savas prasmes, stiprās/ vājās puses un aktīvi līdzdarbojās, bet arī guva zināšanas, atziņas un metodes, kuras noderēs ikdienas darba pilnveidošanā gan klases, gan kolēģu kolektīvā. Lai veiksmīgāk ikdienā sadarbotos un sadzīvotu dažādu paaudžu pārstāvji, ir jāpievērš uzmanība izpratnes veidošanai, domāšanas veida mainīšanai, cieņai, jo “tikai tas, kurš ir piedzīvojis cieņu pret sevi, spēs cienīt citus.”

Semināra noslēgumā katrs dalībnieks no “Ziedoņa klases” saņēma brīnišķīgu dāvanu un uz pārdomām rosinošu “ceļamaizi” – īpaši skolotājiem veidotu galda kalendāru 2024. gadam, kas ik dienu palīdzēs atcerēties, ka Skolotājs ir personība, un nejauši izvēlētu Imanta Ziedoņa minimismu kā moto, iedvesmu turpmākajam darbam.

Šī bija aizraujoša satikšanās Imanta Ziedoņa deviņdesmitgades noslēgumā. Paldies “Ziedoņa klasei” un dalībniekiem par aktīvu, rosīgu darbošanos, sadarbību un atvērtību!

“Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram.” (I. Ziedonis)

IP metodiķe Inese Zuģicka

Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes “Zvaniņā”