Seminārs – diskusija tiem, kuri vēlas būt aktīvi

AKTUĀLI

21. martā plkst. 12:00 Naujenes pagasta kultūras centrā (Muzeja ielā 6, Lociki), norisināsies seminārs - diskusija “ESAM DAĻA NO SABIEDRĪBAS. LĪDZDARBOJAMIES NAUJENES PAGASTĀ.

Tikšanās paredzēta skolēniem, jauniešiem, biedrību pārstāvjiem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem, kas vēlas smelties jaunas zināšanas un idejas saviem topošajiem projektiem, kā arī iedrošināt sevi finansējumu piesaistei dažādām sabiedriskām aktivitātēm savas kopienas dzīves uzlabošanai.

Semināru – diskusiju vadīs biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” vadītājs Oskars Zuģickis.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Informāciju sagatavoja:
Milāna Loča
biedrības “19 naglas”
valdes locekle

Marta mēnesis Ilūkstes PII “Zvaniņš” ir īpašs