Seminārā diskutēja par LEADER projektu īstenošanas izaicinājumiem

AKTUĀLI

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” rīkoja semināru “LEADER projektu īstenošana, izaicinājumi un sasniegumi”, lai ar pašvaldības, biedrību un uzņēmumu pārstāvjiem diskutētu par uzņēmējdarbības vides un dzīves kvalitātes uzlabošanas potenciālu. Seminārs noritēja Mednieku sabiedriskajā centrā Demenes pagastā, kas ir labs piemērs veiksmīgai projekta realizācijai, pateicoties uzņēmīgu cilvēku iniciatīvai un uzņēmībai.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” vadītāja Inga Krekele pastāstīja par teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanas gaitu, tāpat pieredzē dalījās Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja Valija Vaivode, Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa un Ilūkstes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Natālija Formanicka.

“Semināra mērķis ir pulcināt kopā Daugavpils un Ilūkstes novada projektu īstenotājus LEADER programmas ietvaros, lai pārrunātu tās lietas ar kurām viņi saskārās, īstenojot projektus, par projektu īstenošanas izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem. Mēs jau esam stratēģijas īstenošanas pusē, tāpēc varam izvērtēt rezultātus un diskutēt, kas varbūt būtu jāmaina stratēģijā, lai 2019. gadā pieejamais finansējums tiktu izlietots mērķtiecīgāk,” tā I. Krekele.

Partnerības atbalsts tika sniegts diviem prioritāriem mērķiem – uzņēmējdarbības attīstībai laukos un sabiedriskā labuma atbalstīšanai. Kopumā projektiem bija pieejami 1,5 milj. eiro, no kuriem uzņēmējdarbībai bija 850 000 eiro, savukārt sabiedriskajam labumam – 690 000 eiro. Uzņēmējdarbības attīstībai abos novados tika iesniegti 54 projekti, no kuriem 12 šobrīd tiek realizēti un 7 jau ir veiksmīgi īstenoti. Sabiedriskā labuma mērķim tika iesniegti 86 projekti, no kuriem 10 šobrīd tiek realizēti un 10 projekti jau ir īstenoti. Šobrīd vēl ir iesniegti 16 projekti, kuri gaida savu izvērtēšanas kārtu un lēmumu par finansējuma piešķiršanu. No realizētajiem projektiem var minēt viesu nama “Rudzupuķes” renovāciju un saules bateriju uzstādīšanu, SIA “Recents”, kas iegādājās sniega pūtēju un jaunu aprīkojumu Egļu kalnam, kā arī šobrīd taisa jaunu trasi, Mednieku sabiedriskais centrs Demenē, virkni ar bērnu rotaļu laukumiem, tautu tērpu iegādi kolektīviem u.c.

“Diemžēl, finansējuma ir krietni par maz. Diemžēl mēs varam atbalstīt tikai nelielu daļu no iesniegtajiem projektiem. Šobrīd mums ir izsludināta pēdējā projektu pieteikšanās kārta uzņēmējdarbībā, kurā ir pieejami tikai 183 000 eiro,” tā partnerības vadītāja. “Tomēr labā ziņa ir tā, ka, ja līdz 2018. gada beigām tiks īstenoti visi ieplānotie projekti, nākamgad mums ir iespēja saņemt papildus finansējumu.”

Līdzīga pieredze ir arī Preiļu rajona partnerībai, kura aptver piecus novadus - Līvānus, Preiļus, Vārkava, Riebiņi un Aglona. Arī šai teritoriālajai partnerībai tika piešķirti 1,6 milj eiro finansējums, kas nespēja nosegt iesniegto 112 projektu pieprasījumu. “Man prieks, ka cilvēki ir sarosījušies un kļuvuši ļoti aktīvi. LEADER programma ir uzņēmējdarbībai ļoti pievilcīga, jo sniedz 70% atbalsta intensitāti. Priecē, ka nāk jauni cilvēki ar idejām, kuri ir atgriezušies no lielpilsētām, studijām vai ārzemēm,” tā Preiļu rajona partnerības vadītāja Valija Vaivode. Liela daļa projektu Preiļu partnerībā ir virzīta uz tūrismu, viesu māju būvniecību, labiekārtošanu, ražošanu, pārstrādi un pakalpojumu nozari. Sabiedriskā labuma projektos aktuāla ir tautu tērpu iegāde amatierkolektīviem, rotaļu laukumu iekārtošana, atbalsts baznīcām, sabiedrisko centru izveide utml.

Tā kā seminārs noritēja decembrī ekspluatācijā nodotajā Mednieku sabiedriskajā centrā Demenē, tās mājas saimnieks Viktors Friliņš arī sniedza ieskatu sava projekta tapšanas aizkulisēs. Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” aptver 19 teritoriālās struktūrvienības un ap 400 mednieku. “Sākumā mēs izveidojām medību suņu apmācību centru ar aploku 4 km rādiusā, kurā uzturas divas mežacūkas. Tā kā šajā teritorijā atradās arī šī ēka, kas agrāk kalpoja par lopkautuvi, mēs nolēmām to pielāgot mednieku vajadzībām, semināriem, izstādēm un citām aktivitātēm. Projekta ietvaros tika veikta fasādes atjaunošana un siltināšana, jumta seguma, logu un vārtu nomaiņa, atjaunota ģērbtuve, dušas telpa, palīgtelpas, mednieku sapulcēšanās un atpūtas zāle.” Lai novērtētu ērtības, kuras sniedz projektā tapušais Mednieku sabiedriskais centrs, semināra dalībnieki arī baudīja medījuma cepeša meistarklasi.

Semināra noslēgumā Inga Krekele uzslavēja visus projektus īstenotājus un pasniedza tiem Pateicības. Pateicības saņēma 8 uzņēmējdarbības un 10 sabiedriskā labuma projektu vadītāji.

FOTOGALERIJA

Dalība Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā