Šausmu vakars Naujenē

AKTUĀLI

20. oktobra vakarā Naujenes jaunatnes un sporta centrā norisinājās jauniešu saliedēšanās vakars, kas aizritēja Visu svēto dienas atmosfērā. Vakara gaitā jaunieši savā starpā iepazinās, veica dažādus komandas uzdevumus, kā arī iepazina jauniešu centra plānotos pasākumus 2018.gadam.

Kopumā uz pasākumu ieradās aptuveni 30 Naujenes pagasta jaunieši, kā arī ciemojās viesi no Demenes, kas izcēlās ar radošiem tērpiem. Komandās jaunieši izspēlēja intelektuālās spēles ciklu, kur viņu uzdevums bija atpazīt šausmu filmas fragmentu. Tas atspoguļoja jauniešu kino zināšanas, jo filmas bija gan no 19., 20., gan 21.gadsimta. Pēc īstas šausmu devas, katra no komandām varēja izpausties gan radoši, gan sportiski, gan izmantojot savu atjautību. Kopumā katrai komandai bija jāveic četri vienkārši uzdevumi – uz ātrumu jāizlien cauri cilpai, jāuztaisa Ādamsu ģimenes kopbilde, jāizgrebj ķirbis, kopīgiem spēkiem pēc iespējas vairāk jāveic rokas vēzieni ar soļu skaitītāju. Pirmajā brīdī uzdevumi likās vienkārši, taču jau pēc mirkļa jaunieši saprata, ka visur slēpjas savas viltības, kā piemēram, roku vēzienos katram no komandas dalībniekiem tika dotas 30 sekundes, lai maksimāli vairāk veiktu vēzienus, taču jau pēc 15 sekundēm dalībnieki lūdza, lai laiks beidzas ātrāk. Kopvērtējumā par veiklākajiem izrādījās komanda „Strah”, bet balvu par spilgtākajiem kostīmiem saņēma Demenes pagasta jauniešu komanda. Pasākums tika noslēgts ar muzikālu atpūtas vakaru un dejām.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs pateicas visiem brīvprātīgajiem jauniešiem, kas palīdzēja gan zāles noformējuma tapšanā, kā arī tehniskajos darbos, kā piemēram, sagatavoja mūziku diskotēkai un uzstādīja gaismas.

Viktors Andruškevičs 
Naujenes jaunatnes un sporta centrs

Veikta nokaltušo koku ciršana Medumu ciemā Alejas ielā un Medumu parkā