“Saulesvija” ievijas Ilūkstē, Sēlijā!

AKTUĀLI

Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvi un koris divus gadus gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva dziesmu repertuāru, mācījās deju soļus. Piedaloties skatēs,  deju  kolektīvi  sasniedza augstus rezultātus. Sakarā ar “Covid – 19” pandēmiju un noteiktajiem ierobežojumiem valstī, svētki tika atcelti. Neskatoties uz to,  svētku organizatori atrada veidus un iespējas, lai svētki notiktu!

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros,  Ilūkstē, Sēlijā 19.  jūlijā norisinājās  dziesmu  un  deju  ceļa  “Saulesvija”  pasākums. Pilsētas  centrā – Vienības  laukumā pie  strūklakas tika sagaidīti  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēstneši – kordiriģents  Jevgēnijs  Ustinskovs un aktrise Katrīna Griga. Svētku norises vietā dejotājs no Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīva “Ance” Renards Rimovičs kopā  ar svētku vēstnešiem ieripināja svētku simbolu “Saulīti” Vienības laukumā.

Svētku simbols savu “Saulesviju” uzsāka 12. jūlijā Kuldīgā, pabija Ventspilī, Liepājā, Tukumā un Saldū, un tagad ieripoja  Augšdaugavas novadā, sveicot  svētku dalībniekus vairākās  novada vietās. Tālāk tas dodas ceļojumā pa visiem Latvijas novadiem.

Svētku vēstnešus sagaidīja pasākuma vadītāji - Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītāja Vanda Rimša, dziedātājs  Artūrs  Lapa,  Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu koris, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs “Ance”, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.-9.klašu deju kolektīvs “Ance” kopā ar kolektīvu  vadītāju Anitu Meikšānu, kā  arī daudzi  pasākuma  interesenti.

Svētku vēstneši sveica Ilūkstes jauniešu kolektīvus. Tos  uzrunāja arī Augšdaugavas novada priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, novēlot jauniešiem panākumus arī  turpmāk - skanīgas  balsis  un  raitu  deju  soli.

No Valsts Izglītības satura centra XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori un atbalstītāji saņēma pateicības par gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem:

Bijušais Ilūkstes  novada  domes  priekšsēdētājs Stefans Rāzna par sniegto  atbalstu Ilūkstes novada kolektīviem;  Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore Velta Šterna par sniegto  atbalstu skolas kolektīviem; Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvu “Ance” vadītāja Anita Meikšāne par nozīmīgu ieguldījumu tautas tradīciju uzturēšanā, kopšanā un popularizēšanā; Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja Aijai Žuravskai par ieguldīto darbu un atsaucību skolas karoga izgatavošanā; Ilūkstes Raiņa vidusskolas koncertmeistare Daina Paukšte par ieguldīto darbu un aktīvu līdzdarbošanos; Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12.klases skolnieks  Aleksejs Formanickis  par ieguldīto darbu un aktīvu līdzdarbošanos, video un foto sagatavošanā.

Arī Ilūkstes Raiņa vidusskolas jauniešu deju kolektīvi un kora dalībnieki saņēma īpašas dāvanas.

Pasākumā  piedalījās arī mazie Ilūkstes PII “Zvaniņš” grupas “Varavīksne” dalībnieki kopā ar tās vadītāju Onu Lapu.

Noslēgumā svētku dalībnieki vienojās kopīgā Raimonda Paula dziesmā “Cielaviņa”. Dejotāji veidoja saules ceļu apkārt ozolam, tā caur dziesmu un deju veidojot “Saulesviju”.

Pasākuma norisi Ilūkstē filmēja Latvijas Televīzija.

Ilūkstes  pilsētas  administrācijas
sabiedrisko attiecību  speciāliste
Aija Piļka

Fotogrāfijās: XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros
pasākums “Saulesvija” Ilūkstē, Vienības  laukumā  2021. gada 19. jūlijā.

Foto: Aija Piļka

Dziesmu un deju svētku gājiens cauri Augšdaugavas novadam