“Satiec savu meistaru” Naujenes pagastā

AKTUĀLI

Laikā no 6. līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā aicināja ikvienu interesentu uz nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu “Satiec savu meistaru!”. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Naujenes kultūras centrā šis pasākums notika 6. aprīlī. Šeit varēja apgūt tradicionālo mūzikas instrumentu spēli un piedalīties rotaļās kopā ar meistariem – folkloras kopu “Rūžeņa” un vadītāju Ingu Zeili. Folkloras kopas darbības lauks ir nemateriālā kultūras mantojuma izzināšana Latgalē, īpaša uzmanība tiek pievērsta Naujenes pagasta nemateriālajam kultūras mantojumam. Kolektīva vecākajai paaudzei ir svarīgi bērniem un jauniešiem iemācīt gan latviešu dančus un rotaļas, gan tradicionālās rokdarbu prasmes, gan kulināro mantojumu. Šajā pasākumā vairāk uzmanības tika vērsts uz tradicionālo mūzikas instrumentu demonstrēšanu un izzināšanu.

No meistares – pinējas Inas Vaikules varēja uzzināt par tradicionālās pīšanas tradīcijām. Ina jau ilgu laiku darbojas lietišķās mākslas studijā “Pūpoli”, kuras mērķis ir sentēvu mantojuma saglabāšana pīšanas tradīcijās, jo lūku un klūgu pinēju amats ir viens no senākajiem latviešu kultūrā. Pasākuma laikā varēja aplūkot meistares darinātos pinumus, apskatīt kā notiek pats pīšanas process un arī iemēģināt savu roku gan materiālu sagatavošanā un nedaudz arī pašā pīšanas procesā.

Protams, neiztika arī bez kulinārā mantojuma meistarklases, kur savas prasmes demonstrēja meistare – goda saimniece Helēna Aukstare. Helēna ir folkloras kopas “Rūžeņa” ilggadējā dalībniece, kā arī ilgus gadus ir bijusi saimniece lielākos un mazākos godos. Labprāt stāsta, rāda un māca gan vecākajai, gan jaunākajai paaudzei par tradicionālajiem ēdieniem. Šoreiz meistare ar savām palīdzēm – Lidiju Viguli, Irēnu Vaikuli un Staņislavu Lociku gatavoja pelēkos zirņus ar speķi, skābu kāpostu zupu un žagariņus.

Liels paldies goda meistarēm un palīgiem par jaunākās paaudzes izglītošanu un ieguldījumu meistaru dienu veiksmīgā norisē!

FOTOGALERIJA Naujenes kultūras centrs

Novada skolas iesaistās akcijā "Skrien Daugavpils novads!"