Sarunas par nākotni Vabolē

AKTUĀLI

19. janvārī plkst. 10.00 aicinām Augšdaugavas novada iedzīvotājus uz sarunu par nākotni Vabolē

Kādu vēlamies savu nākotni? Interaktīvā diskusijā aicinām pievienoties ikkatru aktīvo iedzīvotāju, lai kopā ar „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību „Kaimiņi””, “Latvijas Lauku forums” izpilddirektori Anitu Seļicku, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jevgēniju Butņicku, aktīviem iedzīvotājiem, politikas veidotājiem, attīstības plānotājiem un jomas ekspertiem pārrunātu redzējumu par nākotni un nepieciešamās rīcības. Tāpat izzināsim pieredzes stāstus no Upītes un Briežuciema kopienām.

Tikšanās notiks Skrindu muzejā, Vabolē, Augšdaugavas novadā. Pasākumam aicinām reģistrēties, rakstot inga.krekele@gmail.com vai zvanot 29184640

Darba programma

9.30 Ierašanās, silta kafijas pauze un sertifikātu pārbaude

10.00 Atklāšana. Pieredzes stāsti par viedo ciemu kustību Latvijā un esošajām praksēm

10.20 Interaktīva diskusija:

Aktīva kopiena vai vieds ciems? Kritēriji, procesi un attīstības iespējas nākotnē

Rīcības un politikas, kas sekmē nozīmīgu ilgtermiņa ietekmi uz teritorijas attīstību

12.00 Noslēgums un kopsavilkums

Tikšanās laikā izzināsim, kāds ir ceļš, lai aktīvs iedzīvotāju pulks kļūtu par viedo kopienu un kāda nozīme šajā procesā ir dažādām iesaistītajām pusēm. Diskutēsim par to, kāpēc Eiropai nepieciešamas aktīvas kopienas un kādu nākotni vēlamies redzēt, lai pastāvētu lauku teritorijās esošo iedzīvotāju rīcību atbalstoša vide. Tāpat sarunās pārrunāsim jautājumu par to, kādām rīcībām un politikām ir nozīmīga ilgtermiņa ietekme teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Diskusija notiek Konferences par Eiropas nākotni ietvarā ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus Eiropas kopīgās nākotnes veidošanā, daloties ar savām domām un idejām.  Diskusijas rezultāti - izteiktās atziņas un ierosinājumi tiks nodoti Konferences rīkotājiem -  Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija. 2022. gada pavasarī, pamatojoties uz saņemto informāciju, iestādes nāks klajā ar secinājumiem un sagatavotām norādēm par Eiropas nākotni. Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus. Vairāk informācijas par Konferences par Eiropas nākotni: futureu.europa.eu, kur ikviens var izteikt savu viedokli tiešsaistes platformā.

Klātienē dalība iespējama tikai dalībniekiem, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojušas šo infekcijas slimību.

Pasākumam aicinām reģistrēties, zvanot vai rakstot Inga Krekele, tālr.: 29184640, epasts: inga.krekele@gmail.com

Semināri Latgales reģiona uzņēmējiem!