Saruna ar deputātu Alekseju Mackeviču

Pagastu un pilsētu ziņas

Aleksejs Mackevičs par deputātu Daugavpils novada domē ievēlēts pirmo reizi no “Daugavpils novada partijas” saraksta. A.Mackevičs ir Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Tautsaimniecības komitejas loceklis. Kopš 2012. gada viņš strādā par Biķernieku pamatskolas direktoru, tāpēc viņam tuvas ir gan izglītības jomas aktualitātes, gan vietējo iedzīvotāju uzticētās problēmas, kuras viņš cer šajā sasaukumā atrisināt.

- Pastāstiet, kas pamudināja balotēties vēlēšanām?

A.M.: Būt par deputātu ir liels darbs un atbildība. Cilvēki uz vēlēšanās iet, cerot uz pārmaiņām, ka dzīvot kļūs labāk. Bet tas lielā mērā ir atkarīgs no deputātu pieņemtajiem lēmumiem. Man ir tas gods, ka mani balotēties izvirzīja mūsu novada iedzīvotāji. Ikgadējās sanāksmēs ar iedzīvotājiem viņi pauda man atbalstu, tāpēc sekoja piedāvājums startēt vēlēšanās. Godīgi sakot, pašam tādu domu nebija, jo skolās, īpaši pavasarī, ir ļoti saspringts laiks. Deputātam bez atbalsta ir ļoti grūti strādāt, tāpēc novērtēju, ka aiz manis ir pagastu iedzīvotāju un komandas atbalsts. Šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs un jūtams, tāpēc mums ir vieglāk realizēt nospraustos mērķus un uzdevumus.

- Kuri mērķi ir prioritārie?

A.M.: Vissāpīgākais jautājums ir saistīts ar valsts ceļa posmu “Vecpils – Biķernieki – Bramanišķi” Biķernieku un Naujenes pagastā, jo esam vienīgais pagasts novadā, kuram nav asfaltēta ceļa. Kad nav attīstīta infrastruktūra, ir grūti attīstīt uzņēmējdarbību, arī iedzīvotājiem ir jāveic lielāki ieguldījumi, piemēram, mašīnas remontā. Nupat esmu saņēmis atbildi no satiksmes ministra Ulda Auguļa uz manis uzdoto jautājumu par šo ceļu. Viņa video atbilde skanēja, ka viņš šo ceļa posmu izbrauca pagājušajā gadā un piekrita, ka ir nepieciešams remonts, lai savienotu pagasta centru ar asfaltēto ceļu. Labā ziņa ir tā, ka nākamgad ir paredzēts šo ceļa posmu noklāt ar tā saucamo dubulto virsmu, kas dos iespēju pa šo ceļu pārvietoties kā pa asfaltētu ceļu, kas būs liels atspaids Biķernieku ciemam. Ministrs apstiprināja – asfaltētam ceļam būt! Tas mūs apmierina pilnībā. Man ir gandarījums un prieks, ka ir izdevies izpildīt man vēlētāju uzticēto pienākumu. Paldies iedzīvotājiem, jo mēs tiešām bijām gatavi uz visu – pat braukt uz ministriju. Bijām arī savākuši vairāk kā 500 iedzīvotāju parakstus, jo šādos apstākļos nedrīkst un nevar dzīvot, kad ceļš apdraud cilvēku drošību un veselību.

- Vai esat iepazinies ar iedzīvotāju sasāpējušiem jautājumiem arī citos pagastos?

A.M.: Man ir nepieciešams laiks, lai iepazītos ar situāciju dažādos pagastos. Jo 5 mēnešu laikā tas nebija iespējams izdarīt. Esmu ļoti aktīvs deputāts un jau saplānoju darbu 2018.gadam. Piemēram, Kalkūnes pagastā mums ir organizētas regulāras tikšanas ar iedzīvotājiem, kurās katrs novadnieks var izteikt savus priekšlikumus. Deputāta pieņemšanas laikā Randenē, kurā piedalījās 15 cilvēki, tika aktualizēts jautājums par ielu apgaismojumu un ceļa salabošanu. Šo regulāru sanāksmju praksi plānoju realizēt arī citos pagastos. Bet novads ir liels – 19 pagasti – tāpēc ir grūti izbraukāt visu novadu. Tāpēc ļoti svarīga ir sadarbība, kas izveidojusies arī ar visu pagastu pārvalžu pārstāvjiem, kas savukārt ir kopējo mērķu veiksmīgas īstenošanas garants.

- Kopš 2012. gada esat Biķernieku pamatskolas direktors. Kādas, Jūsuprāt, ir priekšrocības mazām lauku skolām? Kā vērtējat valstī plānotās reformas optimizēt skolu tīklu?

A.M.: Par šo jautājumu varu runāt no trim pusēm – gan kā bijušais Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieks, kurš bija tieši saistīts ar skolu tīkla optimizācijas procesu, tāpat varu runāt kā izglītības iestādes vadītājs un arī kā vecāks, kuram ir divi bērni. Protams, valsts demogrāfiskā situācija nav labvēlīga, bet ne visu var rēķināt naudas izteiksmē. Jo ir lietas, kuras uzreiz nenes peļņu, bet to ieguvumi atklājas pēc noteikta laika. No lauku skolu pedagogu darba ir atkarīga valsts nākotne, jo šie bērni pēc 20 gadiem strādās un pelnīs mūsu paaudzes pensijas. No tā, cik kvalitatīvi mēs viņus apmācīsim, būs atkarīga gan viņu, gan arī mūsu turpmākā dzīves kvalitāte. Neskatoties uz grūtajiem apstākļiem, mums ir lieliskas skolas novadā. Visas novada skolas strādā ļoti kvalitatīvi, par ko liecina ne tikai dažādas nominācijas un apbalvojumi, bet arī ikdienas darbs. Tikko Biķernieku pamatskola ieguva Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)  balvu konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”. Tas bija nopietns konkurss, kurā komisija apliecināja, ka esam vieni no labākajiem valsts mērogā.

Skolu tīkla optimizācija ir atklāts jautājums. Protams, pārmaiņas ir nepieciešamas, bet tas ir jādara ļoti apdomīgi, izvērtējot kāda būs ietekme uz bērniem, konkrēto apdzīvoto vietu, uzņēmējdarbību.

Pārliecināts, ka pedagogam lauku skolās strādāt nav viegli, jo mūsu skolās strādā tiešam universāli skolotāji. Un viņi strādā ļoti kvalitatīvi un profesionāli, pat neskatoties uz visām grūtībām – iedzīvotāju zemu labklājības līmeni, bezdarbu, sociālo vidi. Katrs skolotājs ar atbildību un labākām domām pilda uzticētus pienākumus – būt par piemēru bērniem.

- Biķernieku pamatskola ir ļoti aktīva starptautisku projektu īstenošanā. Ko dalība projektos sniedz skolēniem un skolotājiem?

A.M.: Kopš sāku strādāt par direktoru, mums ir izdevies realizēt vismaz trīs lielus, starptautiskus projektus. Tie palīdzēja mums kvalitatīvi pilnveidot izglītības procesu, jo mēs sākām pielietot jaunas, no citām valstīm aizgūtas metodes. 19. decembrī Biķernieku pamatskolā notiks plašs seminārs, kurā mēs prezentēsim iekļaujošās izglītības paņēmienus mācību procesā Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītajiem. Protams, liels izaicinājums, ka mūsu skolā ik gadu palielinās bērnu skaits ar speciālām vajadzībām –   autismu, garīgās un fiziskās attīstības problēmām. Diemžēl, gandrīz katrs piektais Biķerniekos mācās pēc speciālajām programmām. Un šeit mēs redzam lielāko projektu ieguvumu, jo mums izdevās aizņemt un pielāgot pasaulē modernākās metodes. Šīs metodes ir kvalitatīvas un mūsu reģionā mēs esam šīs jomas inovatori. Šādu bērnu attīstības līmenis ir progresējošs, kas mums sniedz lielu gandarījumu. Projektu pievienotā vērtība ir arī fakts, ka gandrīz katrs bērns ir bijis ārzemēs un savām acīm redzējis, kas ir lidmašīna, metro, ātrvilciens. Tas viņiem palīdz apzināties, ka ir jāmācās, lai dzīvē kaut ko sasniegtu. Projektu finansējums sniedz pozitīvu iespaidu uz skolu, kā arī bērnu attīstību un redzesloku.

Mūsu skolā aktīvi funkcionē Jaunsargu kustību, un skolēniem jau rodas konkrēti mērķi, piemēram, tālāk iet uz Robežsargiem vai Policiju. Bērniem ir mērķis dzīvē un tas jau ir daudz. Aktuāls jautājums ir arī par valsts valodu. Arī šīs iemaņas bērniem palīdz apgūt Jaunsargu un Mazpulku kustība.

- Vai pats esat nācis no Daugavpils novada?

A.M.: Esmu dzimis bijušajā Jelgavas rajonā, bet visa mana dzīve un ģimenes saknes ir saistītas ar Daugavpils pusi, jo visi senči ir nākuši no šejienes. Mūsu dzimtas vēsture ir aizsākusies Kalkūnes pagastā, kad pirms 300 gadiem mani senči kā vecticībnieki tur apmetās. Viņi apdzīvoja Laucesas, Kalkūnes, Sventes un Tabores pagastu, jo bija garīdznieki un kalpoja šo pagastu lūgšanu namos. Lepojos, ka mūsu dzimtā ir daudz arī skolotāju. Mani vecāki un vecvecāki arī ir skolotāji.

Pats dzīvoju Tabores pagastā, bet strādāju, kā ir zināms, Biķerniekos. Pēc universitātes, gandrīz 10 gadus nostrādāju Izglītības un zinātnes ministrijā, tomēr tad nolēmu, ka dzīvē kaut kas jāmaina un tam sekoja piedāvājums kļūt par Biķernieku skolas direktoru. Bez liekām pārdomām pieņēmu šo lēmumu un nekad neesmu nožēlojis. Šī izglītības iestāde man ir tik dziļi sirdī, ka turpmāko dzīvi grūti iedomāties bez šīs skolas, jo mums ir ļoti labs un draudzīgs kolektīvs, savas jomas profesionāļi. Biķerniekos mēs dzīvojam, kā liela ģimene – ir kopīgi mērķi un daudz kas vēl izdarāms. Vismaz man, 24 stundas diennaktī ir krietni par maz.

- Tuvojas Ziemassvētki. Kā tradicionāli pavadāt šos svētkus?

A.M.: Mums ir divi datumi, kad mēs šos svētkus atzīmējam. Esmu priecīgs, ka varam svinēt dubultā, īpaši tas patīk maniem bērniem, kuri arī dāvanas saņem dubultā! Tie ir ģimenes svētki, kad ir laiks apdomāt, kas sasniegts šajā gadā un pārdomāt nākotnes ieceres. Izmantojot iespēju, vēlos novēlēt visiem priecīgus Ziemassvētkus, jaunus sasniegumus un visu to labāko!

Ar Alekseju Mackeviču sarunājās Elza Pučko

 

 

 

 

 

 

 

Anna Briška: “Viss sākas pie tējas tases, cilvēku domu mijiedarbībā”