Saņemts Kultūras ministrijas atbalsts vērtīgo grāmatu iepirkumam

AKTUĀLI

Latvijas publisko bibliotēku krājumi pakāpeniski tiek papildināti ar daudzveidīgu un kvalitatīvu Latvijas izdevēju produkciju, veicinot grāmatniecības un izdevējdarbības attīstību, sniedzot būtisku atbalstu autoriem, tulkotājiem un citiem grāmatniecības nozarē iesaistītajiem radošo profesiju pārstāvjiem, tādējādi nodrošinot nozares dzīvotspēju un savstarpējo saikni izdevējs–rakstnieks–lasītājs un augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs.

Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra izstrādātajai un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajai programmai “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, nupat 28 Augšdaugavas novada pagastu un pilsētu bibliotēkas saņēma 357 (kopā 148 nosaukumi) grāmatu eksemplārus 3738 EUR vērtībā. Šogad bibliotēku krājumi tika papildināti ar 718 eksemplāriem vērtīgu grāmatu 7442 EUR vērtībā.

 Esat mīļi gaidīti sev tuvākajā bibliotēkā!

Svētku eglīte no Latvijas valsts mežiem