Sākusies pieteikšanās Skolēnu vasaras nodarbinātībai

Pagastu un pilsētu ziņas

No 2019. gada 10. aprīļa tiek uzsākta pieteikšanās Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai. Darbs skolēniem tiek piedāvāts laika posmā no 2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam. Uz darbu vasarā var pretendēt arī tie skolēni vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti Daugavpils novadā, bet mācās kādā no Daugavpils novada vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm; Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai: ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:

  • 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi;
  • 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi.

valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā Aicinām skolēnu iepazīties ar piedāvāto darba vietu sarakstu un aizpildīt pieteikumu, norādot konkrētu darba vietu, kurai piesakās. Aizpildītu pieteikumu līdz 2019. gada 9. maijam nogādāt tuvākajā pagasta pārvaldē vai Daugavpils novada domē, 29. kabinetā. PIETEIKUMA VEIDLAPA DARBAM VASARĀ

VAKANCES

NOLIKUMS

Aicinājums pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās Latgalē 2019”