Sabiedriskā apspriešana Naujenes pagastā

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 8 (papeļu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740050440 , ciršanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 14.03.2018 līdz 04.04.2018.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65429583 (kontaktpersona V.Mihejevs).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Radošā darbnīca Lieldienu dekoru veidošanā