Sabiedriskā apspriešana Medumos

Pagastu un pilsētu ziņas

Medumu pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par:

  • par 2 ozolu un 2 kļavu nozāģēšanu pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 4;
  • 1 oša nozāģēšanu pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 36.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Medumu pagasta pārvaldē no 2018.gada 22.novembra līdz 2018.gada 12.decembrim. Sabiedriskā apspriešana notiks  2018. gada 13. decembrī plkst. 9:00 Medumu pagasta pārvaldē, Alejas ielā 2, Medumos.

Kontakti: Medumu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības p.i. Leeonīds Gornovskis, tālr.29222351.

 

Starptautiskais projekts "OFF-GRID DIY"