Realizēs ceļu remontu projektus Skrudalienas, Sventes un Līksnas pagastā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā plāno īstenot ceļa posma Vārpene – Ezerne - Saulkalni  pārbūvi Skrudalienas pagastā, ceļa posma Svente – Gulbji seguma atjaunošanu Sventes pagastā, kā arī Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošanu Līksnas pagastā.

Ceļš Vārpene – Ezerne – Saulkalni tiks pārbūvēts degradētās teritorijas revitalizācijai. Tam ieklās dubulto virsmas segumu un paplašinās klātnes segumu 2,7 km garumā. Remontējamais posms savienojas ar valsts nozīmes autoceļu P68, pa kuru var sasniegt pagasta centru – Sileni un tiek nodrošināts savienojums ar augstākas pakāpes ceļu. Ceļa posma garumā ir izvietotas viensētas, zemnieku saimniecības, viesu nami, remontu darbnīca, liellopu novietne. Ceļa pārbūve pavērs iespējas komersantu saimnieciskās darbības attīstībai.

Autoceļš Svente – Gulbji, kuram atjaunos grants segumu 6,17 km garumā, ir vienīgais ceļš par kuru četru ciemu iedzīvotāji (55 mājas) un komersanti var sasniegt savus īpašumus vai arī saņemt pašvaldības pakalpojumus. Ceļš ir būtisks un nepieciešams uzņēmējiem – trim mobilo sakaru operatoriem, vairākām zemnieku un piemājas saimniecībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Sventes ezera krastā ar ES finansētu projektu atbalstu ir izvietotas vairākas atpūtas vietas, kurās bauda dabu un aktīvi atpūsties ierodas vairāki tūkstoši cilvēku.

Daugavas ielai Līksnas pagastā 290 m garumā atjaunos asfalta segumu. Iela nodrošina piekļuvi svarīgākiem objektiem – pagasta pārvaldei, muižas parkam, bibliotēkai, bāriņtiesai un sociālajam darbiniekam. Iela savienojas ar valsts ceļu A6 (Rīga – Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža) un atrodas ciema centrā. Ceļu izmanto tūristi, kā arī reģionālie autobusu maršruti.

Projektu realizēšanai Valsts kasē ņems aizņēmumu 667 799 eiro apmērā. No pašvaldības budžeta līdzfinansēs daļu paredzētās summas, kopumā tie būs 117 846 eiro.

Projekta mērķis ir Augšdaugavas novada pašvaldības satiksmes infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, mazinot Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmējot administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.

Remontdarbus plāno realizēt līdz 2022. gada 31. decembrim.

Par vienotā psihoemocionālā atbalsta pakalpojuma ieviešanu