Raiņa mājā Berķenelē notika Dzejas dienu pasākums “Saules spēkā sirdis silda”

AKTUĀLI

9. septembra pēcpusdiena Raiņa mājā Berķenelē aizritēja itin radoši, jo notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums, kura koncepcija tika veidota pēc Raiņa poēmas “Ave Sol!” motīviem.

Pasākuma idejas iedzīvināšana tika uzsākta jau šogad, kad 21. martā, Starptautiskajā dzejas dienā, Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde izsludināja pavasarīgu dzejas un saulespuķu akciju “Esi sveicināta, Saule!”, kuras laikā novada iedzīvotāji un iestādes tika aicināti sēt saulespuķes un lasīt dzeju. Pasākuma scenārijs tika veidots, sabalsojoties ar akcijas mērķi, izmantojot saules un saulespuķu simbolus, un, vienlaikus demonstrējot seno amatu prasmes, gatavošanos ražas novākšanai un vešanai klētī, tāpēc Dzejas dienu pasākuma centrālā norises vieta bija seno amatu prasmju darbnīca KLĒTS.

Dzejas dienas teatrālā veidā atklāja pasākuma vadītāji – Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa, aktieris Viesturs Rencis un Raiņa mājas Berķenelē galvenā speciāliste Eva Bogdāne. Klēts bēniņos tika atklātas Danutes Vēzes izstāde “Drānu drānas dūmiem segtas” un Zigmunda Lauriņa izstāde “Augu paklāji”. D. Vēze izstādes atklāšanā stāstīja par to, kā tapa viņas darbi – atbrīvojoties no vecajām lietām – dvieļiem un drānām. Izveidotos mākslas darbus viņa “krāsoja” dūmos, kā arī pupu un sīpolu mizās.

Pēc izstādes atklāšanas visi pasākuma dalībnieki tika aicināti ielūkoties šūšanas darbnīcā un otrajā klēts telpā, kur notika auduma aplikāciju un augu paklāju veidošanas meistarklases. Ar siltu tēju rokās pasākuma apmeklētāji devās atpakaļ uz klēts galveno telpu, kur notika digitālā dzejas kopkrājuma “Augšdaugavas novads dzejā” prezentācija. Tās laikā tika aicināti lasīt dzeju klātesošie Augšdaugavas novada dzejnieki – Zinaīda Ķedere, Anita Lipska un Diāna Čiževska. A. Lipska un D. Čiževska ne tikai iesūtīja dzejoļus krājumam, bet arī sniedza būtisku ieguldījumu šī gada Dzejas dienu organizēšanā un dzejas krājuma sakārtošanā un digitalizēšanā. Dzejas krājumam varēja iesūtīt arī tādus dzejas darbus, kas veltīti Augšdaugavas novada iedzīvotājiem un ievērojamām personām. Viena no tām –Augšdaugavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, kurai dzejoli “Dzejas nakts Bebrenes mēness gaismā” tālajā 1988. gadā veltīja Marta Bārbale. I. Mukāne atzina, ka dzeju lasīt nemaz nav tik viegli un aicināja ikvienu veltīt septembra vakarus dzejas lasīšanai.

Dzejas krājums pieejams šeit.

Turpinājumā rakstnieks un žurnālists Osvalds Zembris pasākuma dalībniekiem novadīja sarunu ciklu “Ko nozīmē būt rakstniekam 21. gadsimtā?” Viņš stāstīja, ka rakstniekiem mūsdienās ir daudz izaicinājumu. Daloties savā pieredzē, Osvalds vilka paralēles ar Raini, uzdodot jautājumu – kā viņš justos 21. gadsimtā? “Droši vien Rainis būt dziļi pārsteigts par esošo latviešu valodas apdraudējumu. Pamatā tas notiek angļu valodas ietekmē, jo atšķirībā no krievu valodas un rusifikācijas, ko Rainis pieredzēja, tas notiek dabiski, jo angļu valodu neviens neuzspiež.”, norādīja O. Zebris. Mūsdienās katra jaunāka paaudze lasa arvien mazāk un mazāk, atzina rakstnieks. Pēc viņa vārdiem, lasot biezu grāmatu, jaunatnei ir ļoti sarežgīti noturēt uzmanību. Paradoksāli, bet vienlaikus ar lasīšanas intereses mazināšanos, autoru, kas raksta, paliek arvien vairāk. Arī izdoto grāmatu skaits palielinās.  

Nākamajā pasākuma daļā tika sumināti dzejas un saulespuķu akcijas “Esi sveicināta, Saule!” fotokonkursa uzvarētāji. Vairāk par to lasiet:

Ikviens interesents varēja līdzdarboties ārtelpas mākslas objekta “Atmosties, dzelzs!” veidošanā, kā arī izkalt naglu kalēja Edgara Vronska vadībā. Muzikālo noskaņu radīja Kristiāna Dāvida pamatskolas audzēkņi un pedagogi, Domātavā darbojās brīvdabas instalācija “Raiņa dzeijas un meijas”. Dzejas dienu noslēgumā visi klātesošie tika aicināti mieloties ar Berķeneles pusmuižas krāsns pavarda sarūpētajiem gardumiem.

Pateicamies ikvienam pasākuma apmeklētājam un visiem, kas atbalstīja un sniedza savu pienesumu Dzejas dienu organizēšanā!

Uz tikšanos nākamgad – Dzejas dienās, kuras tiks aizvadītas garās pupas zīmē, kas ir bagātības, vieduma un spēka simbols!  

Teksts: Dainis Bitiņš un Eva Bogdāne
Foto: Dainis Bitiņš

Tūrisma diena Pilskalnē