Noskaidroti Dzejas un saulespuķu akcijas “Esi sveicināta, Saule” fotokonkursa uzvarētāji

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā norisinājās  dzejas un saulespuķu akcija “Esi sveicināta, Saule!”. Tās ietvaros novada iedzīvotāji un iestādes tika aicināti piedalīties izaudzēto saulespuķu fotokonkursā, lai noskaidrotu novada garāko, lielāko un dzejiskāko saulespuķi. Uzvarētāji tika paziņoti dzejas dienās 9. septembrī Raiņa mājā Berķenelē.

Aktivitāte ir bijusi liela gan no iestāžu puses, gan iedzīvotāju vidū. Iesūtītas 128 izaudzēto saulespuķu fotogrāfijas, divi video un daudz dzejas rindu par saulespuķēm.

Nominācija Garākā saulespuķe

Uzvarētāji nominācijā garākā saulespuķe ir Šēderes pagasta bibliotēka un kultūras nams kopā ar mazajiem dārzniekiem, kas pavasarī ir iesējuši sēklas, plānojuši, cik tad lieli izaugs ziedi un rezultāts pārsteidza pašu dārzniekus, jo saulespuķes izauga necerēti garas un kāpa pat uz jumta. Garākā saulespuķe – 3,96 – 4 m.

Nominācija Lielākā saulespuķe

Uzvarētājs nominācijā Lielākā saulespuķe ir Laucesas pagasta bibliotēka.

Zieda diametrs 34 cm;

Lapas 44,5 cm.


Nominācijā Dzejiskākā saulespuķe ir vairāki uzvarētāji

- Alīna Ļeonova un Marija Zaiceva no Naujenes pagasta, Locikiem, kas Lociku bibliotēkā kopā ir izaudzējušas saulespuķi no plastilīna, visu audzēšanas procesu nofilmējot un uzrakstot dzejoli par saulespuķi, kas vecmāmiņas dārzā skaisti gozējas;

- Ilūkstē ir izaudzēta 3, 27 m gara saulespuķe, kas katram dāvā cerību uz mieru. Pateicamies Rūtai Reinei par dzejisko saulespuķi, kuras ziedi piepildīti ar burvību un laimi;

  • Vaboles pagastā ir izaudzēta Saules puķe, Zelta puķe.
  • Pateicamies Lāsmai Kucinai par audzētajām saulespuķēm un tām veltītajām skaistajām dzejas rindām;
  • Aiz Kalupes Saleniekos arī ir izaudzētas īpaši dzejiskas saulespuķes. Oļesjai Aleksejevai izdevies noglāstīt sauli, un saule tagad mājo viņā, kas īpaši redzams arī iesūtītajos saulainajos fotoattēlos;
  • Naujenes pusē arī ir izaudzētas dzejiskas saulespuķes. Par īpaši mākslinieciskiem fotoattēliem vēlamies pateikties Olgai Kuzminai;
  • Biķernieku pagastā arī ir izaudzētas gan garas, gan lielas, gan dzejiskas saulespuķes. Pateicamies Biķernieku pagasta 241. Mazpulkam “Rīta Blāzma” par dzejiskām saulespuķēm;
  • Līksnas pagastā ir izaudzēta par vesela Saules māja, kas ar sirsnību priecē garāmgājējus. Pateicamies Līksnas pagasta kultūras namam un amatiermākslas kolektīviem par dzejisko saules māju.


Nominācija Bagātākā saulespuķe

Tajā ir uzvarējusi Elvīra Kokina, kura Maļinovas pagastā ir izaudzējusi saulespuķi ar 24 ziediem.

Dzejas un saulespuķu akcija “Esi sveicināta, Saule!” tika izsludināta starptautiskajā dzejas dienā 21. martā.
Ideja sēt dzejiskās saulespuķes radās, pateicoties tam, ka Raiņa māja Berķenelē ir viena no saules dzejnieka Raiņa bērnības vietām, un Latvijas tālākajā Dienvidu punktā Demenes pagastā ir uzstādīta Viļņa Titāna skulptūra “Saules puķe”.

Teksts: Kristīne Saulīte, Dainis Bitiņš

Sporta dienas aktivitātes Laucesas pamatskolā