Raiņa māja aicina

AKTUĀLI

“Laiks-lētākais, tomēr dārgākais, jo caur to mēs dabūjam visu”. RAINIS. 2017. gadā savu laiku aicinām pavadīt, ciemojoties Raiņa mājā!  Gada sākumā Berķeneles apmeklētāji var apskatīt pastāvīgās ekspozīcijas un jaunu izstādi “Viss sākās ar punktu”. Izstādes autori - Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.  Pavasari sagaidot, martā un aprīlī, Daugavpils novada un pilsētas mācību iestādēm ir iespēja aicināt Raiņa mājas darbiniekus vadīt izbraukuma Muzeja stundas.  Muzeju naktī godināsim Raiņa laikabiedru Veidenbaumu. Lai gan dzejnieka radošais mūžs bija īss, viņa devums latviešu literatūrā ir neaizmirstams, dzejoļu aktualitāte arī mūsdienās nav novecojusi. Muzeju nakts viesi piedalīsies visdažādākajās aktivitātēs, kuru kopēja tēma - “Laika rats”.  Šogad pirmo reizi Birkineļu dievnams piedalīsies Baznīcu nakts pasākumā, kura mērķis ir vēlreiz atgādināt par vēsturiskās kapsētas un baznīcas eksistenci un tās restaurācijas nepieciešamību.  Pēc Jāņiem, no 26. līdz 30. jūnijam, Raiņa mājā notiks nometne jeb radošās brīvdienas “Jauno sapņi”. Projektā piedalīsies 16-19 gadus veci jaunieši no Latgales bērnu namiem. Notiks literārās un mākslas meistardarbnīcas, kuras paredzētas kā atspēriena punkts jaunajiem cilvēkiem savas karjeras tālākai veidošanai.  Vasaras beigās, tradicionāli, notiks bērnu un jauniešu teātra studijas “Berķeneles Kamolītis” radošais seminārs, tā rezultātā taps jauns iestudējums.  Septembrī - gada svarīgākais pasākums - Raiņa dzimšanas dienas svinības jeb Dzejas dienas un skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”.  Rudenī, organizējot animācijas darbnīcas, muzeja fondus papildināsim ar jaunām animācijas filmām.  Gadu noslēgsim ar Ziemassvētku pasākumu ciklu par gadskārtu ieražām.  Atgādinām, ka pieteikt ekskursijas, telpu īri un nakšņot Raiņa mājā Berķenelē varat visa gada garumā.  Informācija: www.rainamaja.lv

Aktuālais par gada diferencēto neapliekamo minimumu