Radošo prasmju darbnīca «Kas atceras šādu bērnību?»

AKTUĀLI

Div’ pļaviņas es nopļāvu Sarkanā i āboliņ...

Maļinovas pagasta bibliotēka sadarbībā ar saieta namu un Maļinovas pagasta pārvaldi rīkoja radošo prasmju darbnīcu „Kas atceras šādu bērnību?”. Kas ir siena zārdi? Kurš vēl tādus atceras. Mūsu bērnības atmiņas cieši saistās ar siena pļavu, siena zārdiem un siena vešanu šķūnī, tad nu nolēmām bērnus un jauniešus iepazīstināt ar siena gatavošanas procesu no pļaušanas brīža līdz siena vešanai  šķūnī.

 Saulainā augusta dienā visi kopīgi devāmies uz pļavu, lai realizētu interesanto ideju. Ar kopīgi dziedātu tautasdziesmu iesākām siena gatavošanas procesu. Pāvels Šidlovskis pastāstīja, kas ir izkapts, kā to sagatavot darbam un nodemonstrēja izkapts asināšanu, zāles pļaušanu un vāla izārdīšanu. Dmitrijs Karpečkovs arī pierādīja, ka viņu vectēvs ir iemācījis pļaut zāli. Nu bērniem bija dots uzdevums sienu sagrābt kaudzītē, kas veiksmīgi tika izpildīts. Nākamais etaps bija zārdu uzstādīšana un siena kraušana zārdos. Kamēr saimnieces gatavoja cienastu, Olegs Kovaļovs bērnus izvizināja ar zirgu. Pēc padarītā darba, medusmaize ar pienu visiem labi garšoja. Iestiprinājušies, turpinājām darboties. Sienu no zārda krāvām vezumā, lai vestu mājās. Darbs visiem sagādāja prieku un labu omu, kā arī deva priekšstatu par siena gatavošanas procesu un darbarīkiem senākos laikos.

Liels paldies saimniekam par atļauju darboties siena pļavā. Paldies visiem par atbalstu un dalību radošajā darbnīcā.

FOTOGALERIJA Elvīra Kokina Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja    

Daugavpils novada sociālie darbinieki guva starptautisku pieredzi Budapeštā