Radošā darbnīca angļu valodā “Ķer ciet sapni ar ASV informācijas centru”

AKTUĀLI

2020. gada 7. februārī Latgales Centrālajā bibliotēkā ASV Informācijas centrā notika radošā darbnīca angļu valodā. Pasākumā piedalījās Daugavpils novada 3. - 4. klašu skolēni. Radošo darbnīcu organizēja ASV informācijas centra darbinieki ar mērķi popularizēt ASV kultūru, tradīcijas un angļu valodu. Kā izrādījās, mūsu skolēni bija pirmie apmeklētāji tik kuplā skaitā, jo ASV centrs janvāra beigās pārcēlies uz jaunām, plašākām telpām.

Pasākuma sākumā skolēni uzzināja, ka ASV atrodas Ziemeļamerikas kontinentā, starp Meksiku un Kanādu, un to apskalo Atlantijas un Klusais okeāns. ASV dzīvo daudzu etnisku grupu un rasu cilvēki, bet pirmie vietēji iedzīvotāji bija indiāņi, kuri par spīti visiem vēsturiskiem notikumiem ir saglabājuši daudzas savas tradīcijas un valodu.

Pasākuma turpinājumā skolēni pārbaudīja savas zināšanas viktorīnā par ASV un veidoja Amerikas pirmiedzīvotāju talismanus – sapņu ķērājus. Tiek uzskatīts, ka tie sargā cilvēku sapņus, pievilinot labo un aizdzenot murgus.

Radošās darbnīcas beigās katrs no skolēniem saņēma sertifikātus par piedalīšanos pasākumā un piemiņas dāvaniņu no ASV informācijas centra vadītājas.

Informāciju sniedza: Ludmila Kārkliņa, Špoģu vidusskolas angļu valodas skolotāja, Ilona Anaņko, Sventes vidusskolas angļu valodas skolotāja, MA vadītāja

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi Daugavpils novadā