Valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē Daugavpils novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Aģentūras darbinieki laika periodā no 2020. gada februāra līdz jūnijam, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Latgales reģionā, tai skaitā Daugavpils novada teritorijā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

  1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
  2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
  3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
  4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
  5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
  6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
  7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
  8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
  9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā. Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.gov.lv Daugavpils novada teritorijā esošie valsts ģeodēziskā tīkla punktu shēma skatāma galerijā zemāk.

Apmācības Daugavgrīvas cietuma Apsardzes daļas amatpersonām