Radoša darbnīca “Aitiņ mana sprogainīte”

Kultūra

Maļinovas pagasta bibliotēkā 15. aprīlī pulcējās aktīvie pagasta iedzīvotāji uz radošu darbnīcu, lai no aitas vilnas filcētu pirts cepures slapjajā tehnikā. Darbā izmantojām vilnas kārsumu speciāli paredzētu šim procesam. Darbnīcas dalībnieki izbaudīja filcēšanas procesu līdz slapjām mugurām, bet atmosfēra valdīja ļoti pozitīva un darbs veicās.

Visiem dalībniekiem šīs bija pilnīgi jaunas prasmes un rezultāts pārsteidza, sanāca krāsainas pirts cepures. Pēc filcēšanas cepures tika mazgātas un liktas kaltēties. Darbnīca turpinājās otrajā dienā, kad sausās filcēšanas tehnikā cepures tika izdekorētas ar ziediem un ozola lapām. Pēc dalībnieku vēlmes prasmes filcēt turpināsim un mēģināsim ko jaunu. Ir patīkami just interesi un vēlmi mācīties ko jaunu. Bibliotēkā pieejami dažādi resursi, gan bibliotēkas krājumā, gan internetā, jābūt tikai vēlmei darboties. Radoša darbnīca bija iespēja izrauties no ikdienas darbiem, iemācīties ko jaunu, satikties un kopā būt. Radošu darbnīcu vadīja Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina.

Liels paldies darbnīcas dalībniekiem. Uz drīzu tikšanos.

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina

“Lašu koris” dzied jau simts un vēl trīsdesmit gadus