Pūtēju orķestris modelēšanas koncertā “Tā radās skaņa”

Izglītība

6. aprīlī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris piedalījās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncertā “Tā radās skaņa”, kas notika Gulbenes sporta centrā. Skatē piedalījās 18 pūtēju orķestru kolektīvi no Vidzemes un Latgales novadiem, koporķestrī muzicēja 565 dalībnieki.

Modelēšanas koncerti paredzēti kā pieturas punkti, lai mākslinieki saprastu un izmēģinātu, kā vislabāk sagatavoties lielajam koncertam svētku laikā 2025. gada 10. jūlijā Rīgā.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja pūtēju orķestris diriģenta Marata Zaletilo vadībā.

Pūtēju orķestris tika dibināts 2004. gadā, orķestra diriģents Jānis Grinberts ieguldījis milzīgu darbu orķestra tapšanā. No 2009. gada saņemti I, II, III vietu Diplomi, kopumā 21 diploms un pateicības raksti. 2011. gadā piešķirts Daugavpils novada domes Atzinības raksts “Par mūža ieguldījumu”, bet 2014. gadā piešķirts Daugavpils pilsētas domes apbalvojums “Mūža ieguldījums” par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu. Orķestris koncertēja Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Baltkrievijā un Vācijā. Pieņēma dalību Vispārējos un skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. No 2022. gada par orķestra diriģentu kļuva Naujenes Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotājs Marats Zaletilo, kura vadībā orķestris turpina uzstāties kā pasākumos, tā arī festivālos, skatēs, koncertos un Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos.

Novēlām Pūtēju orķestrim attīstīties un gūt panākumus arī turpmāk.

Jūlija Ļuļe

16. maijā notiks bezmaksas ON-LINE nodarbība skolēniem par drošu atpūtu pie ūdens