Publisko aktīvu pārvaldītāja Possessor paziņojums

Izsoles

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju: 30.12.2019. noslēgts zemesgabala Komunālajā ielā 71, Kalkūnē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kad. Nr.44600040032, 35004/71687 d.d. nomaksas pirkuma līgums. Pircējs SIA "RS REALTY". Pirkuma cena 4 219,80 EUR.

Ēnu dienas pieteikšanās trešā kārta (31.01 – 03.02)