Publiskā apspriešana Višķos

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:
5 bērzus Višķu ciemā, Aglonas ielā 45.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2021.gada. 25. marta līdz 2021. gada 15. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2021. gada 16. aprīlī plkst. 9.00 Višķu pagasta Višķu ciemā, Aglonas ielā 45.

 

Sibīrijas bērnu likteņi