Publiskā apspriešana Višķos

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

1 (vienu) bērzu Višķu pagasta Maskovskajas vecticībnieku kapos

1 (vienu) bērzu Višķu pagasta Lubažu kapos

 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2021.gada 29. aprīļa līdz 2021.gada 21. maijam

       Publiskā apspriešana notiks 2021. gada 24.maijā:

plkst. 9-00 Višķu pagasta Maskovskajas Vecticībnieku kapos

plkst. 9-20 Višķu pagasta Lubažu kapos

Līdz 7. maijam deputātu kandidāti var pieteikties bezmaksas aģitācijas raidlaikam LTV