Publiskā apspriešana Višķos

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus: vienu bērzu, vienu liepu, vienu kastani, vienu alksni ārpus meža teritorijas, Višķu pagasta Višķu ciemā Aglonas ielā 17A.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 29. marta līdz 2018. gada 19. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 20. aprīlī plkst. 9:30 Višķu ciemā, Aglonas ielā 17A.

Daugavpils novads ir Olesjas Ņikitinas laimes zeme