Publiskā apspriešana Višķos

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: divas kļavas un vienu liepu Makarovas kapos, vienu priedi Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 3.septembra līdz 23. septembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2018.gada 25.septembrī:

  • plkst. 9-40 Višķu pagasta Makarovas kapos,
  • plkst. 10-10 Višķu pagasta Daniševkas kapos.

Apsveikums Zinību dienā