Publiskā apspriešana Vecstropos

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 2 (divu) apšu, kas atrodas uz pašvaldības 18. novembra iela uz 420 mājas pusi (74-52) ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0328 ciršanu (skat. foto attēlu).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 18.12.2017 līdz 08.01.2018.

Lūgums Vecstropu ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par apšu nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., pie zemes ierīcības inženiera. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

 

Svētku pasākumi Salienas pagastā