Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Sventes pagastā

AKTUĀLI

Sventes pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par 15 (piecpadsmit) koku nozāģēšanu Sventes ciema teritorijā.

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, tālr. 654 25180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2018.gada 17.augustam.

Publiskā apspriešana notiks 2018.gada 21.augustā plkst. 10.00 Sventes pagasta pārvaldē.

Mūžībā devusies nopelniem bagātā gleznotāja, novadniece Silva Veronika Linarte