Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Sventes pagastā

AKTUĀLI

Sventes pagasta pārvalde rīko publiskās apspriešanas procedūru par bojātu, bīstamu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu ārpus meža teritorijas:

  • vienu bērzu Sventes pagasta Purnieku kapos;
  • vienu liepu pašvaldības ceļa 88-28 “Rauda - Dārznieki” nodalījuma joslā, 0,040 km;
  • Sventes ciemā: pie pagastmājas Alejas ielā 9 – divas kļavas; pie mājas Parka ielā 3 – astoņas kļavas; pretī mājai Daugavpils ielā 5 – vienu liepu.  

Lūdzam Sventes pagasta iedzīvotājus noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai mutiski Sventes pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., tālr.: 65425180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 10. martam.

Traktortehnikas tehniskā apskate Augšdaugavas novadā