Publiskā apspriešana par koku ciršanu

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: Draudzības ielā 11, Dubnas ciemā 2017. gada 7. jūnijā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēta 1 papele.

Pamatojums: Bronislavas Toropovas iesniegums.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: Draudzības ielā 27, Dubnas ciemā 2017. gada 7. jūnijā plkst. 10.30

Nozāģēšanai paredzētas 6 liepas un 2 bērzi.

Pamatojums: Matildas Vērdiņas iesniegums.

Lūgums Dubnas ciema iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2017. gada 13.jūnijam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē. Tālrunis 65475217.

Muzeju nakts Daugavpils novadā