Publiskā apspriešana par koku ciršanu Tabores pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17. punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Tabores pagasta pārvalde rīko sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

  • Liellašu kapsētā Tabores pagastā - 4 bīstamie koki;
  • Lasenbergas kapsētā Tabores pagastā - 1 bīstams koks;
  • Tabores ciema teritorijā – 1 bīstams koks.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 12. līdz 31.martam.

Lūgums Tabores pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, rakstot iesniegumu Tabores pagasta pārvaldē Oktobra ielā 2A, Taborē, uz e-pastu: parvalde@tabore.lv vai arī telefoniski pa tālruni: 65471219 (Irīna Jazvica).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Noslēdzies staigāšanas izaicinājums “Miljoni soļu Latvijai!”